VỀ CHÚNG TÔI

Công ty Cổ phần XNK Thuỷ sản Hà Nội tiền thân là Doanh nghiệp nhà nước, thành viên của Tổng Công ty Thuỷ sản Việt Nam (SEAPRODEX) đã thực hiện chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần theo Quyết định số: 743/QĐ-BTS ngày 15/09/2006 của Bộ Thuỷ sản và chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/01/2007. Công ty Cổ phần XNK Thuỷ sản Hà Nội được Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100102848 lần đầu ngày 22/12/2006 và thay đổi lần 11 ngày 11/05/2020. Công ty đã đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán từ 20/5/2014, mã SPH

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

testimonial.title

testimonial.description

project.title

project.sub_title

project.description

project.button